اخيرا گوگل تغييراتي در نحوه ي نمايش Contact ‌ ها در Gmail ‌خود داده است. و به محض اين كه مطلع شديم مي خواهيم شما عزيزان را نيز از جريان اين تغييرات آگاه سازيم.

كانتكت ها نيز مانند بقيه قسمت هاي Gmail‌نرم و روان شده اند . شما مي توانيد همكنون به Gmail ‌خود سري بزنيد و از تغييرات آن را مشاهده كنيد.

اما از جمله تغييراتي كه در ظاهر Gmail ‌بوجود آمده مي توان  به :

 • قسمت هاي Mail, Contact ‌ و Task Link ها به قسمت چپ منتقل شده اند
 • Compose Mail  به يك دكمه تبديل شده
 • Select  كردن ايميل هاي  Inbox بسيار ساده تر شده و به صورت يك دكمه (‌عكس 3)‌ در بالاي ايميل ها وجود دارد . كنار دكمه ي Archive
 • همچنين قسمت Header ‌ در بالاي Inbox ‌ پر رنگ تر شده و 16 پيكسل با كيفيت تر شده.

و اما تغييراتي كه در قسمت كانتكت ها بوجود آمده:

 • كانتكت ها هم بسيار شبيه به قسمت Mail ‌شده اند. كليد هاي ميانبر در اين قسمت هم كار مي كنند. و Select ‌كردن و دسته بندي كانتكت ها هم مانندMail‌ها شده
 • امكانات چيدمان جديدي به كانتكت ها اضافه شده ,‌مثلا چيدن بر اساس نام فاميل. براي دسترسي به اين امكانات به More action ‌ مراجعه كنيد.
 • استفاده از برچسب هاي مختلف براي شماره تلفن ها و بقيه مشخصات.
 • UNDO شما با اين امكان مي توانيد تغييراتي كه در كانتكت ها بوجود آورديد را به حالت قبل برگردانيد.
 • شما ديگر نگران قسمت هاي Edit mode  و View mode  نباشيد. چون به وسيله ي Automatic Saving  كه جديدا به Gmail ‌اضافه شده به صورت اتوماتيك تغييراتتان را ذخيره مي كند.
 • اضافه شدن فيلد هاي مشخصات اسمي (‌مثلا اسم كوچك , بزرگ  و پسوند و پيشوند هاي اسمي ) به قسمت Name
 • شما از قسمت More action  مي توانيد كارهايي از قبيل تركيب كردن كانتكت ها (merge)‌ انجام دهيد. اين كار را مي توانيد به عهده ي Find Merge and Duplicate ‌ بگذاريد تا تركيبات پيشنهادي آن را ببينيد.

منبع: gmailblog