ساخت تصوير آپارتمان در زير آب در فوتوشاپ

 • 1389/6/29
 • سپهر خيري
 • 13

امروز ياد يك آموزش افتادم كه خودم وقتي شروع كرده بودم از روي آموزش هاي اينترنتي كار كنم اين آموزش را انجام دادم. با انجام اين آموزش نتنها يك تصوير فوق العاده زيبا و به قول نويسنده اش نفس گير مي سازيد بلكه كلي نكته ي ديگر هم در مورد تركيب كردن لاير ها وخيلي از ريزه كاري ها در براش و … در حين انجام كار ياد مي گيريد.

اين آموزش از چند تصوير پيش فرض استفاده كرده  كه شما مي توانيد يك عكس از خودتان يا يك اتاق دلخواه (‌يا حتي به جاي خودتان و اتاق, چيز هاي ديگر )جايگزين كنيد.

خلاصه اين كه كلي متغيير ديگر هست كه با ذوق و سليقه مي توان يك تصوير كاملا متفاوت و ديدني درست كرد.

اما توصيه مي كنم كه اول يكبار طبق روال آموزش پيش برويد. و بعد تغيير هاي خودتان را بگذاريد.

 • مدت زمان انجام كار:‌دقيقه 1.30 تا 1 ساعت در صورتي كه بخواهيد تميز و بدون مشكل باشد
 • درجه ي سختي :‌متوسط
 • برنامه پلتفرم :‌Adobe Photo shop CS2
 • ورژن : 9

البته روي نسخه هاي جديد تر تفاوت چنداني ندارد.

و اما برويم سراغ مواد لازم براي تهيه ي آموزش :

تصوير آپارتمان

http://upimg.0fees.net/images/r9bl6osfip82a5fugiw.jpg

تصوير پري

http://upimg.0fees.net/images/sq4fy26x3lu2y8mq2eut.jpg

تصوير آب

http://upimg.0fees.net/images/wpz77wgsm7wpcxerqdu.jpg

تصوير حباب ها آكواريوم

http://upimg.0fees.net/images/s7ct9x5m3q6l1ibf38h.jpg

تصوير آب آرام

http://upimg.0fees.net/images/l103zksn5lz0443ajjr1.jpg

تصوير نهايي كار:

خب . بعد از اينكه عكس ها را گرفتيد آموزش را شروع  مي كنيم.

مرحله 1 – ساخت يك سند جديد

براي شروع به قسمت File>New ‌برويد و يك سند جديدبسازيد . Preset  را روي حالت A4‌ بگذاريد و تنظيمات زير را مانند شكل انجام دهيد.

Width: 2480 pixels

Height: 3508 pixels

Height: 3508 pixels

Color Mode: RGB Color; 8bit

Background Contents: White

*در نهايت تصوير بدست آمده خيلي با كيفيت مي شود.

تصويري كه ما لازم داريم بايد به حالت افقي باشد . به همين خاطر لاير جديدي را كه ساختيم به صورت زير دوران مي دهيم :

Image > Rotate Canvas > 90’ CW

مرحله ي 2- ساخت اتاق آب

در اين مرحله شما بايد تصوير اتاقي كه از قبل آماده كرده ايد ويا تصوير پيش فرض اين آموزش Apartment_Stock را باز كنيد. فعلا  فقط قصد داريم كه اين تصوير را با كاغذ A4 خود منطبق كنيم.

با زدن دكمه V  موس را روي حالت move tool  مي گذاريم و  آن را به گوشه اي از صفحه مي كشانيم با زدن Ctrl + T   هم سايز تصوير را منطبق مي كنيم.

حالا بايد رنگ اتاق را تغيير دهيد. براي اين كار به قسمت :

Image > Adjustments > Color Balance

برويد و يا براحتي با زدن كليد هاي  Ctrl + B اين قسمت را بياوريد و تنظيمات زير را اعمال كنيد.

Color Balance: -40, 0, +10

Tone Balance: Midtones

Preserve Luminosity: Checked

حالا وقت رسيدگي به سقف اتاق شد . تصوير Water را كه در ابتداي آموزش دانلود كرديد را باز كنيد.

با زدن دكمه ي V و با كشيدن تصوير آب آن را به گوشه ي بالا منتقل كنيد.

شما مي توانيد نام لاير را نيز تغيير دهيد از آنجايي كه در اين آموزش لاير هاي زيادي خواهيد ساخت لازم است كه براي هركدام نام بخصوصي بگذاريد تا بعدا باعث سردرگمي نشوند. براي اينكار مي توانيد با دوبار كليك كردن روي نام لايركه همكنون Layer 1 ‌است آن را به  نام مورد نظر خود يا نام پيشنهادي (سقف آب )Water Ceiling ‌ تغيير دهيد.

فكر كرديد با تغيير نام لاير شكل مربعي آب به سقف مي چسبد ؟ البته اينكار خيلي ساده است اما نه به آن سادگي !

كافيست شما دوباره لاير را به حالت Free Transform  بگذاريد و اين بار يك راست كليك كنيد و Distort ‌ را بزنيد.

حالا به راحتي مانند شكل گوشه ها را منطبق كنيد.

در ضمن در آخر هر ترنسفورم تيك تاييد را بزنيد تا با مشكل مواجه نشويد.

حالا Opacity ‌اين لاير را به حدود 40% كاهش دهيد . براي اين كار به منويي كه لاير هاي شما را نشان مي دهد برويد و از آنجا به 40% كاهشش دهيد.(از قسمت blending mode  هم مي توان اين كار را كرد ) اينكار را مي توانيد قبل از ترنسفورم انجام دهيد تا بهتر گوشه هاي سقف و تصوير آب را ببينيد.

حالا كه كار منطبق كردن تصوير آب روي سقف تمام شد مي توانيد Opacity  را به 70 % افزايش دهيد.

ابزار Burn Tool  را انتخاب كنيد و قسمت هاي مشخص شده در تصوير را تيره كنيد.

اينكار براي طبيعي تر شدن و مشخص شدن قسمت هاي تاريك است.

تنظيمات زير را براي Burn tool‌ بگذاريد :

Brush size: 500 px

Hardness: 0%

Range: Midtones

Exposure: 25%

حال از ابزار Eraser ‌براي پاك كردن گوشه هاي تصوير آب استفاده مي كنيم تا نرم تر و طبيعي تر باشد.

براي استفاده از اين ابزار دكمه ي E ‌را بزنيد. و تنظيمات زير را بگذاريد:

Brush size: 125 px

Hardness: 0%

Opacity: 25%

Flow: 100%

همانند تصوير پاك كنيد (‌قسمت هاي زرد)

در آخر مي خواهيم رنگ سقف آب را درست كنيم . يا از منوي Image ‌ به Color Balance دست پيدا كنيد يا براحتي با زدن دكمه Ctrl +B

تنظيمات زير را وارد كنيد :

Color Balance: -40, 0, -36

Tone Balance: Midtones

Preserve Luminosity: Checked

همكنون كاري كنيم كه تصوير همانطور كه چشمان ما زير آب مي بيند ديده شود.

براي اين كار ابزار Rectangle tool  را انتخاب يا دكمه U‌ را بزنيد.

قبل از ساختن يك مستطيل Color Picker  را از منوي اين ابزار انتخاب و رنگ زير را وارد كنيد :

#: 3bd2ed

مطابق شكل :

حال با اين ابزار يك مستطيل مثل شكل زير بكشيد :

اسم اين لاير را به Haze  تغيير دهيد.و Opacity ‌آن را نيز به 40% كاهش دهيد .

يك بار ديگر هم از ابزار Rectangle ‌استفاده كنيد و مستطيلي مانند شكل بكشيد.

همچنين رنگ آن را نيز كد زير بگذاريد :

#: 4a7675

Opacity ‌ اين را نيز به  حدود 50% تغيير دهيد.

بعد از آن رويش راست كليك كنيد و Rasterize. را بزنيد .اين گزينه باعث مي شود كه امكان ايجاد تغيير در آينده را روي شكل داشته باشيم.

حالا فيلتر زير را اعمال كنيد :

Filter > Blur > Motion Blur

تنظيمات فيلتر :

Angle: 90’

Distance: 400 px

تصوير حاصل مشابه عكس زير مي شود :

حال كه سقف آبي را درست كرديم و رنگ اتاق را تغيير داديم نوبت رسيدگي به كف هست .

تصوير Calm_Water را كه در ابتدا دانلود كرديد را باز كنيد.

با زدن M يا از منوي ابزار ,‌Marquee tool ‌ را انتخاب كنيد. مانند تصوير قسمت را جدا كنيد و با زدن  V‌تصوير را به محل كار قبلي ببريد (فقط قسمت جدا شده ) سپس نام آن را water Floor  يا هرچيزي كه مد نظرتان هست بگذاريد.

حالا Opacity  آن راه به 50% كاهش دهيد وبا ابزار Free Transform‌ و حالت Distort  آن Calm_Water را نيز با كف مانند تصوير منطبق كنيد .

سپس Blending mode را روي    ‌Soft Lightبگذاريد و Opacity ‌همان 50% بماند.

Ctrl + B‌را زده و يا Color Balance را از منو Image  باز كنيد.

تنظيمات زير را اعمال كنيد :

Color Balance: 0, 0, +45

Tone Balance: Midtones

Preserve Luminosity: Checked

تصوير زير را با تصوير خود مقايسه كنيد . هردو تصوير بايديكسان باشند.

قبل از رفتن به مرحله ي بعد همه ي لاير هاي موجود را در يك دسته يا Group قرار دهيد .

براي اينكار دكمه new group  را در گوشه منويي كه لاير ها در آن هستند يا دكمه Ctrl + G‌بزنيد.

با اينكار از ازدحام لاير ها جلو گيري مي شود. همچنين هر تغيري كه اعمال شود روي كل دسته انجام مي شود.

مي توانيد نام گروه را Water room  بگذاريد. همچنين با زدن مثلث گوشه ي آن مي توانيد آن را باز و بسته كنيد.

مرحله ي 3- انداختن پري در آب

در اين قسمت قصد داريم  يك خانوم را به حالت شنا وارد تصوير كنيم.

تصوير Fairy را باز كنيد .با استفاده از ابراز Lasso tool  به صورت زير آن را جدا كنيد اين كار را مي توانيد با Magnetic lasso ‌يا هر كدام كه راحتتر هستيدانتخاب كنيد.

بعد از جدا كردن آن را به محل كار بي اندازيد و نام لاير را Lady in the Water ‌بگذاريد.

در حالي كه لاير زن را انتخاب كرديد Ctrl + B  را بزنيد تا كمي تن رنگ ها را تغيير دهيم.

براي تغيير رنگ طبق زير عمل كنيد :

1. Color Balance: -90, 0, +26

1. Tone Balance: Midtones

1. Preserve Luminosity: Checked

2. Color Balance: -60, 0, 0

2. Tone Balance: Shadows

2. Preserve Luminosity: Checked

3. Color Balance: -10, 0, +15

3. Tone Balance: Highlights

3. Preserve Luminosity: Checked

بعد از انجام تغييرات بالا به سراغ Bright Contrast ‌مي رويم.

براي اينكار به قسمت :

Image > Adjustments > Brightness/Contrast

برويد و تغييرا ت زير را اعمال كنيد.

Brightness: +12

Contrast: -10

با روشن كردن تصوير به سختي مي توانيم صورت خانوم را ببينيم. پس بيايد صورتش را بسوزانيم!

از ابزار Burn tool ‌ با زدن دكمه ي O براي تيره كردن صورتش استفاده كنيد .با تنظيمات زير:

Brush size: 500 px

Hardness: 0%

Range: Midtones

Exposure: 15%

مي توانيد چند بار روي هم از Burn tool  استفاده كنيد.

توجه : براي دقيق تر بودن در اين كار مي توانيدتا 50% زوم كنيد .

در آخر Opacity ‌ آن را به 70% كاهش دهيد.

تصويري كه ميگيريد بايد مشابه عكس زير باشد.

مرحله ي 4 – ساخت  حباب ها

در اين مرحله مي خواهيم حباب به تصوير اضافه كنيم و كمي آن را ويرايش كنيم و حس واقعي تر به آن بدهيم.

ابتدا تصوير Aquarium bubbles را باز كنيد كه در ابتدا بايد آن را دانلود مي كرديد.

با استفاده از Move tool   يا دكمه ي V آن را جابجا و با دكمه ي Ctrl + T آن را در چهار چوب تصوير بگذاريد.

حالا چند حباب در اين تصوير هست كه كار مارا  خراب كرده .

با استفاده از ابزار Healing Brush tool  يا دكمه J اين كار را خواهيم كرد.

عملكرد Healing Brush tool (J) همانند ابزار Clone Stamp tool  است  اما دقيقا كپي نمي كند بلكه منبعي را براي آن بوسيله ي Alt  و كليك كردن انتخاب مي كنيد و پيكسل هاي آن را به صورت مخلوط كپي ميكند.

قسمت هاي زرد داخل عكس را با Healing Brush tool ويرايش كنيد . سعي كنيد كه منبع هر قسمت را نزديك خودش انتخاب كنيد.

حالا ما بايد قسمت هايي را پاك كنيم. با E  ابزار Eraser tool  را انتخاب كنيد.و قسمت هاي مشخص شده در Water Texture 1  در با تنظيمات زير پاك كنيد.

Brush size: 500 px

Hardness: 0%

Opacity: 100%

Flow: 100%

حالا Blending mode  را در حالت Softlight ‌ بگذاريد و Opacity را تا 60% كاهش دهيد.همانطور كه متوجه شديد حباب هاي اين تكستچركافي نيست پس از Water Texture 1 ‌يك كپي ميگيريم براي اين كار لاير Water Texture 1  را انتخاب و Ctrl + j  را بزنيد.

نام تكستچرجديد را Water Texture 2  بگذاريد.

Blending mode اين لاير را روي Overlay ‌ و opacity  را 20% بگذاريد.

مرحله ي 5-  ريتاچ كردن كلي تصوير

در اين مرحله مي خواهيم تصوير را كاملا ويرايش كنيم و به آن روح ببخشيم.

اول از همه Hue/Saturation تصوير را تغيير مي دهيم تا نرم تر بنظر برسد.

براي اينكار  دكمه ي Create new Fill layer/Adjustment layer در منوي لاير ها بزنيد. و دكمه Hue/Saturation را انتخاب كنيد.

در صفحه ي باز شده تظيمات زير را اعمال كنيد.

Edit: Master

Hue/Saturation

Hue: 0

Saturation: -20

Lightness: 0

Create new Fill layer/Adjustment layer  را زده و Solid Color را انتخاب كنيد.

رنگ زير را وارد كنيد :

# 000223

سپس Blending mode  را به Exclusion  تغيير دهيد وOpacity  را تا 40% كاهش دهيد.

بعد از انجام اينكار يك لاير Levels adjustment بسازيد.

تنظيمات زير را وارد كنيد.

Channel: Red

Input levels: 15, 1.00, 255

Output levels: 0, 255

Channel: Blue

Input levels: 15, 1.00, 255

Output levels: 0, 255

حالا يك لاير Photo Filter هم بسازيد و از تنظيمات زير استفاده كنيد.( از همان قسمت Create new Fill layer/Adjustment)

Filter: Sepia

Density: 25%

Preserve Luminosity: Checked

حالا يك لاير Curves هم اضافه كنيد. با تنظيمات زير :

Input: 132

Output: 121

يك Solid Color  ديگر هم اضافه كنيد و رنگ زير را براي آن وارد كنيد:

a3e2ff

Blending mode ‌ را به Color Burn ‌تغيير و Opacity  را به 60% تغيير دهيد .

يك Gardient ‌ هم به آن از طريق Create new Fill layer/Adjustment اضافه كنيد. از همان حالت پيش فرض سياه و سفيد  استفاده كنيد .

حالا كار ما تمام شد  و مي توانيد آن را سيو كنيد .

مرحله ي 6 – دادن جو رويايي به تصوير

اين مرحله اهميت زيادي دارد براي متوجه شدن اهميت خاص آن دوتصوير زير را مقايسه كنيد:

تصوير اول بدون جو رويايي :

تصوير دوم با جو رويايي :

تصوير دوم با جو رويايي :

در اين قسمت ما مي خواهيم كاري كنيم كه تصوير بدسمت آمده شبيه از تصوير اول به تصوير دوم تغيير كند.

اول بايد همه لاير ها را يكي كنيم

براي اين كار همه ي لايه ها را انتخاب كنيد و سپس راست كليك كرده و Flatten    را بزنيد.

حالا يك كپي از تك لايه ي بوجود آمده بگيريد بوسيله ي Ctrl + J  .

فيلتر زير را اعمال كنيد :

Filter > Blur > Gaussian

با Radius: 16.0 px

تصوير بدست آمده يك تصوير تار است ؟!

نه ما همچين قصدي نداشتيم . Opacity ‌تصوير را تا 50 يا 60% كاهش دهيد. و كار تمام شده.

آموزش نسبتا طولاني و زمان بري بود اما ارزشش را داشت.اگر بخوام به چيز هاي كلي كه در اين آموزش ياد گرفتيم اشاره كنم اول از همه تركيب كردن لاير ها خواهد بود كه در واقع كار اصلي ما با تغيير Blending ‌ لاير ها و روي هم گذاشتن آن ها با Opacity ‌هاي مختلف اين كار را انجام داديم.

نتيجه ي نهايي كار:

منبع :

photoshoptutorials.ws

دیدگاه خود را وارد کنید
تعداد دیدگاه ها : 13 دیدگاه
 1. ببخشيد ميشه منبع مطلب رو بگيد؟؟؟
  ممنون از مطالب آموزشيتون…
  خيلي آموزندست

  1. لينك منبع رو گذاشته بودم ! جالبه ! خوب شد ياد آوري كرديد الان هم هرچي نگاه مي كنم نيست . ولي دوباره مي ذارمش

   منبع :
   photoshoptutorials.ws
   لينك دقيقش رو مي تونيد از همين سايت پيدا كنيد.
   كلا آموزش هاي خوبي داره

  1. همين الان تست كردم مشكل نداشت ؟! باز بينشون فاصله گذاشتم شايد مشكل تو كپي كردنتون بود

  1. اتفاقا مدير سايت توي فكر ساخت PDF مقاله ها هست . مخصوصا آموزش هاي فوتوشاپ به خاطر عكس هاي زيادي كه دارند لازمه كه PDF باشند .

  2. يه پيشنهاد خوب هم دارم كه دوستان مقالاتشون رو تبديل به PDF كنن و در انتهاي مقاله واسه دانلود بزارند چطوره سپهر جان…؟… .

  3. فكره خوبيه .
   من منتظر بودم به صورت كلي اين كارو مي خواستي بكني . ولي ok 😉

  4. ولي ميخوام يه قالب اصولي طراحي كنم كه بچه‌ها مقالات رو بريزن توش و تا زيبايي بهتري بگيره…

 2. سلام از مطالب خوب تون ممنون در ضمن اگر فتوشاپ به صورت حرفه ای بگذارید ممنون می شوم

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *