گوگل از دولت امریکا به خاطر جانبداری از مایکروسافت شکایت می کند

  • 1389/8/13
  • ITTeach
  • 0

گوگل هفته پیش رسماً از دولت امریکا شکایت کرد و دولت را به دلیل این که تنها محصولات مایکروسافت را برای خدمات پست الکترونیک و پیام رسانی وزارت امور داخلی درنظر گرفته است متهم به اقدامات ضدرقابتی کرد. درخواست پیشنهاد قیمت(RFS)، سندی که الزامات دولت برای قیمت دهندگان بالقوه (شرکت کنندگان در مناقصه) را در این پروژه مطرح می کند، مشخص کرده است که سیستم جدید باید بخشی از راهکار Microsoft Business Productivity Online Suite باشد که اساساً هرگونه محصول نرم افزاری رقیب را بدون ملاحظه رد می کند.

از اطلاعات فوق، به نظر می رسد گوگل مورد بسیار خوبی برای محدود کردن غیرقانونی رقابت توسط دولت دارد. گوگل با DOI (وزارت امور داخلی امریکا)‌ جلساتی را برگزار نمود تا درباره این که چرا این پروژه به راه حل های مایکروسافت محدود شده است بحث کنند و آنها اظهار داشتند که مایکروسافت تنها شرکتی است که “ ایمیل متحد و یکپارچه” و “ امنیت بالاتر” ارائه می کند. گوگل در شکایت خود مطرح می کند که این مطلب کاملاً غلط است و محصولات رقیب ( از جمله محصولات گوگل) نیازهای DOI را براورده می نماید.

به هر حال یک موضوع مبهم وجود دارد: این مورد اتهامی ممکن است پایه و اساسی نداشته باشد زیرا گوگل تاکنون قراردادهای مناسبی جهت معامله با دولت نداشته است لذا ممکن است گوگل هرگز در برنامه کاری دولت نبوده باشد. از دولت انتظار می رود  در پاسخ خود،‌به شکایت گوگل (یا عدم نیاز به آنها) رسیدگی نماید.

منبع: Techdirt

دیدگاه خود را وارد کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *