خانه ای که به قوانین فیزیک می خندد!

خانه ای که به قوانین فیزیک می خندد!
  • 1391/5/10
  • محمد مفيد
  • 1
خانه ای که به فیزیک می خندد!
خانه ای که به فیزیک می خندد!

نصب این خانه که توسط یک هنرمند کره ای با نام “آیا سو هو” طراحی شده است، در سن دیگو، کالیفرنیا به پایان رسیده و راه اندازی شده است. این ساختمان که با قوانین فیزیک همخوانی ندارد “کلید ستاره” نام گرفته و در طبقه ی هفتم یک ساختمان جای گرفته است.

در ادامه عکس های این ساختمان را مشاهده می کنید.

Out over the edge
Out over the edge
Cottage and garden
Cottage and garden
Way out over the edge
Way out over the edge
On top of Engineering
On top of Engineering
Sticking out in open space
Sticking out in open space
Chandelier
Chandelier
Building the floor
Building the floor
Crane shots
Crane shots
Reflection
Reflection
Off-kilter
Off-kilter
Titled interior
Titled interior
Welcome mat
Welcome mat
Directly below
Directly below
In the air partially built
In the air partially built
Artist drawing
Artist drawing
Looking up across room
Looking up across room
Directly below straight
Directly below straight
Off Kilter
Off Kilter
DHS- open1
DHS- open1
DHS - open2
DHS – open2
DHS - open3
DHS – open3
DHS - open4
DHS – open4
Tilted view from window
Tilted view from window

منبع: Cnet

دیدگاه خود را وارد کنید
1 دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *