طراحی یک گوی جادویی در فتوشاپ

طراحی یک گوی جادویی در فتوشاپ
  • 1391/10/26
  • مبين
  • 2

Conclusion (1)امروز میخواهم که در گویا آی تی به شما آموزش طراحی یک گوی جادویی را با استفاده از فتوشاپ یاد بدهم. قبل از شروع این آموزش دوست دارم نگاهی به تصویر نهایی بندارید.

مرحله اول

برنامه فتوشاپ را باز کنید و با استفاده از کلید های میانبر Ctrl + N یک سند جدید ایجاد کنید من از اندازه های 1900px در 1200px پیکسل استفاده کرده ام سپس با استفاده از ابزار Ellipse Tool یک دایره رسم کنید. رنگ آن را با دایره تیره پر کنید اعمال کردن این رنگ بر روی دایره مهم است چرا که قرار است در قسمت تنظیمات لایه تغییراتی ایجاد شود.

Step_1 (1)مرحله دوم

برای اضفه کردن استایل به لایه به منوی  Layer > Layer Style بروید. تنظیمات را همانند تصویر زیر انجام دهید توجه داشته باشید که شما هم باید از رنگ های استفاده شده در این آموزش استفاده کنید. تنظیمات را همانند تصویر زیر انجام دهید. توجه داشته باشید که در Gradient Overlay از رنگ های  #12232c و #313444 استفاده کنید و در Stroke از رنگ #a395cf استفاده کنید.

Step_2 (1)

مرحله سوم 

در این مرحله باید دایره ای به شکل حلقه با ابزار Ellipse Tool ایجاد کنید. توجه داشته باشید که دایره ایجاد شده باید همانند تصویر زیر باشد.

Step_3 (1)

مرحله چهارم

یک لایه جدید ایجاد کنید و نام دلخواهی برای آن انتخاب کنید من reflection top را برای نام لایه انتخاب کرده ام (سعی کنید همیشه برای لایه های تان نام انتخاب کنید). سپس ابزار  Gradient Tool را انتخاب نمایید و با آن روشنایی پس زمینه را تامین کنید رنگ آن باید سفید باشد. اکنون  opacity لایه را از 100% به 50% تغییر دهید پس از پایان این کار دوباره Gradient Tool کنید و حالت آن را روی radial gradient قرار دهید سعی کنید که در وسط تصویر گرادینت را ایجاد کنید بعد از آن Opacity آن را به 70% کاهش دهید.

Step_4_1

مرحله پنجم 

اکنون باید در حوزه پایین یک انعکاس ایجاد کنیم. برای این کار لایه دایره را انتخاب می کنیم (لایه اولین دایره ای که ایجاد شد) یک لیه جدید ایجاد کنید من نام آن را Bottom reflection گذاشته ام. ابزار Gradient Tool را انتخاب کنید و با استفاده از همان تنظیمات مرحله قبل گرداینت را ایجاد کنید و Opacity آن را به 50% کاهش دهید.

Step_5 (1)مرحله ششم

در این مرحله باید یک لایه جدید ایجاد کنید. من نام لایه ام را lights 1 گذاشته ام.توجه داشته باشید که رنگ پس زمینه تان سیاه و رنگ پیش زمینه تان سفید باشد سپس به مسیر  Filter > Render > Clouds بروید. بعد از آن به منوی بروید  Filter > Sketch > Chrome در پنجره باز شده  Detail را برابر با 3 و  smoothness را با 10 قرار دهید. این عملیات در تصویر زیر واضح است.

Step_6 (1)مرحله هفتم

یک  marquee selection از لایه توپ ایجاد کنید و به مسیر  Filter > Distort > Spherize بروید. از پنجره باز شده مقدار Amount را برابر با 100% قرار دهید و Mode آن Normal باشد. سپس به منوی  Filter > Brush Strokes > Sprayed Strokes بروید از پنجره باز شده Stroke length را برابر با 17 و Spray Radius را برابر با 7 قرار دهید.

Step_7 (1)مرحله هشتم

اکنو باید مقدار رنگ به گوی مان اضافه کنیم تا جادویی به نظر برسد. لایه lights 1 را انتخاب کنید و به منوی Layer > Layer Style بروید مقدار Fill Opacity را 60% قرار دهید. سپس Gradient Overlay را انتخاب کنید برای گرادینت از رنگ های بنفش سبز و نارنجی استفاده کنید Style گرادینت را به Radial تغییر دهید. تریتیب قرار گرفتن رنگ ها همانند تصویر زیر باشد.

Step_8 (1)مرحله نهم

در این مرحله باید رنگ های نورانی داخل گوی را اضافه کنیم. یک لایه جدید ایجاد کنید و نام آن را rays بگذارید. به منوی  Filter > Render > Clouds بروید و پس از آن به منوی  Filter > Render > Difference Clouds بروید. بعد از آن با استفاده از کلید های میانبر Ctrl + T اندازه تصویر با تغییر دهید به گونه ای که هم اندازه گوی باشد.

Step_9_-_Raysمرحله دهم 

برای تغییر رنگ سیاه و سفید رعد و برق ایجاد شده به منوی Image > Adjustments > Invert بروید و تنظیمات را همانند تصویر زیر تغییر دهید. حال باید کمی بیش تر روی نور ها کار کنیم اول یک لایه ماسک ایجاد کنید. به طوری که نورها داخل گوی باشند. سپس با استفاده از ابزار Eraser Tool و براش  متوسط  hardness یا سختی آن را روی 0% و opacity را روی 10% قرار دهید. لبه قسمت های 1 تا 4 که در تصویر زیر مشخص شده اند را پاک کنید.

Step_10 (1)

مرحله یازدهم

بهتر است نور یا رعد برق های بیشتری را به گوی مان اضافه کنیم. شما می توانید از لایه duplicate (کپی) بگیرد یا مراحل 9 و 10 را تکرار کنید. بهترین کار تکرار مراحل قبلی است. همچنین شما می توانید فیلتر ها را در لایه گوی کروی ایجاد کنید.

Step_11 (1)

مرحله دوازدهم

یک لایه جدید برای تنظیم رنگ ایجاد کنید. ما باید کره را کمی تیره تر کنیم. یک marquee selection از لایه گوی اصلی اضافه کنید آن را با رنگ سیاه پر کنید.

حال باید به لایه استایل اضافه کنیم Fill Opacity را به 0% تغییر دهیدو Gradient Overlay را انتخاب کنید. گزینه  Multiply را از Blend Mode انتخاب کنید سپس  Opacity را به 90% تغییر داده و از رنگ های سیاه و خاکستری برای گرادینت استفاده کنید. توجه داشته باشید که این لایه باید زیر لایه های نور باشد (با کشیدن و رها کردن میتوانید به راحتی جای لایه ها را با هم عوض کنید).

Step_12 (1)مرحله سیزدهم

بهتر است که یک texture یا بافت به گوی اضافه کنیم. یک لایه جدید از بالا دیگر لایه ها ایجاد کنید اما در پایین لایه Reflection Bottom باشد. نام این لایه را texture بگذارید و به منوی Filter > Render > Clouds بروید اندازه لایه را تغییر دهید به طوری که کمی بزرگ تر از گوی باشد در نهایت به منوی  Filter > Distort >Wave بروید. برای Number of Generators از عدد 5 استفاده کنید. دیگر تنظیمات را همانند تصویر زیر انجام دهید.

Step_13_-_Texture

مرحله چهاردهم

به منوی  Filter > Brush Strokes > Spatter بروید. از عدد 15 برای Spray Radius و از عدد 2 برای Smoothness استفاده کنید. یک  marquee selection از لایه گوی ایجاد کنید و به منوی  Filter > Distort > Spherize بروید از 100%  amount استفاده کنید.

Step_14

 مرحله پانزدهم

بیایید تنظیمات بعدی لایه را ایجاد کنیم به منوی Blend Mode بروید و opacity ر به 50% تغییر داده همچنین fill opacity را روی 50% تغییر دهید. اگر شما نمیخواهید که opacity را نشان دهید فقط opacity لایه را تغییر دهید.

Step_15

مرحله شانزدهم

ابزار Ellipse Tool را انتخاب کرده و روی لایه شکل کلیک کنید. این لایه را در رنگ پیش زمینه ایجاد کنید. همانند تصویر زیر یک بیضی ایجاد کنید. پس از آن به  Filter > Blur > Gaussian Blur بروید و مقدار  90 را برای  Radius استفاده کنید. این لایه نقطه از نور برای گوی خواهد بود. توجه داشته باشید که این لایه باید زیر تمامی لایه باشد حتی لایه گوی.

Step_16مرحله 17

اکنون یک بیضی دیگر ایجاد کنید اما کوچک تر و با رنگ سیاه سعی کنید که بیضی تان همانند تصویر زیر شود.

Step_17مرحله هجده هم

اکنون میخواهیم یک نور در بالای گوی ایجاد کنیم مرحله شانزدهم را تکرار کنید اما Radius آن را روی 70 بگذارید. این لایه باید در بالاترین لایه قرار بگیرد.

Step_18مرحله نوزدهم

یک Gradient Fill layer ایجاد کنید برای ایجاد آن به منوی  Layer > New Fill Layer > Gradient بروید از رنگ های  #223158 و #b8641c استفاده نمایید. Radial, را روی 115 قرار دهید. سپس Blend Mode را به Overlay تغییر دهید. شما می توانید موقعیت آن را تعین کنید.

Step_19مرحله بیستم

یک لایه جدید در بالای دیگر لایه ها ایجاد کنید آن را بارنگ سیاه پر کنید به مسیر  Filter > Render > Lens Flare بروید و همانند تصویر زیر عمل کنید.

اکنون برا تنظیم سطح این لایه به منوی  Image > Adjustments > Levels بروید و حالت Blend Mode را تغییر دهید و بعد از آن اندازه شکل را کمی کوچک کنید تا به شکل زیر در بیاید.

Step_20نتیجه

در این آموزش کار با نور و لایه ها را یاد گرفتید و در نهایت یک تصویر زیبا و جادویی را خلق کردید. امیدوارم از این آموزش لذت کافی را برده باشید منتظر موزش های جدید ما باشید. نظر شما درباره این آموزش چیست؟

دیدگاه خود را وارد کنید
تعداد دیدگاه ها : 2 دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *