اسامی چهره های برتر علوم پزشکی در ژانویه ی ۲۰۱۵

اسامی چهره های برتر علوم پزشکی در ژانویه ی ۲۰۱۵
  • 1394/1/6
  • فرشته سعیدی
  • 0

به گزارش گویا آی تی، بر اساس فعالیت های پژوهشی، خدمت به مردم و معیارهای علمی، چهره های برتر علوم پزشکی سال گذشته بر اساس ای اس آی معرفی شدند که پروفسور مجید سمیعی جراح مغز و اعصاب، فرخ علیم مروستی و محمود قرآن نویس کاندید دو کرسی پژوهشی، علی اصغر خدادوست، بنیان گذار پیوند قرنیه در ایران و چشم پزشک از این چهره های برتر هستند و علاوه بر آن تعداد دانشمندان برتر علوم پزشکی کشور امسال از ۱۸ تا ۲۵ نفر افزایش یافته و در گروه یک درصد دانشمندان پُر استناد دنیا قرار گرفته‌اند.

۱۶۰۵۷۳۷

در ماه ژانویه ۲۰۱۵ اسامی برخی از دانشمندان برتر علوم پزشکی کشور بر اساس نظام رتبه بندی ای اس آی به صورت زیر است:

دکتر پدرام رفیعی: در رشته ی موضوعی Pharmacology & Toxicologyدر دانشگاه علوم پزشکی شیراز: رتبه جهانی: ۵۰۳۴/ استنادات به ازای مقاله:۹۷.۸۰/تعداد استنادات در ای اس آی :۴۸۹/ تعداد مقالات در ای اس آی: ۵/در رشته ی موضوعی All Fields: رتبه ی جهانی: ۷۰۵۵۹/ استنادات به ازای مقاله: ۵۴.۷۸/ تعداد استنادات در ای اس آی: ۴۹۳/ تعداد مقالات در ای اس آی:۹

دکتر محمد برزگر جلالی: در رشته ی موضوعی Pharmacology & Toxicologyدر دانشگاه علوم پزشکی تبریز: رتبه ی جهانی: ۴۳۹۹/ استنادات به ازای مقاله: ۱۶.۹۴/ تعداد استنادات در ای اس آی: ۵۲۵/ تعداد مقالات در ای اس آی: ۳۱/  در رشته ی موضوعی All Fields‌ رتبه جهانی: ۷۷۲۸۹/ استنادات به ازای مقاله:۱۵.۴۸/ تعداد استنادات در ای اس آی: ۶۵۰/ تعداد مقالات در ای اس آی: ۴۲

دکتر امیر آزادی: در رشته ی موضوعی Pharmacology & Toxicology در علوم پزشکی شیراز: رتبه ی جهانی:۵۰۱۴/ استنادات به ازای مقاله: ۹۷.۸۰/ تعداد استنادات در ای اس آی: ۴۸۹/تعداد مقالات در ای اس آی : ۵/ در رشته ی موضوعی All Field رتبه ی جهانی: ۷۸۲۳۳/ استنادات به ازای مقاله: ۲۲.۶۲/ تعداد استنادات در ای اس آی:۵۸۸/ تعداد مقالات در ای اس آی: ۲۶

 دکتر محمد عبدالهی در رشته ی موضوعی Pharmacology & Toxicology دردانشگاه علوم پزشکی تهران رتبه ی جهانی:۱۴۵/استنادات به ازای مقاله ۱۲.۵۹/ تعداد استنادات در ای اس آی:۲۵۶۸/ تعداد مقالات در ای اس آی: ۲۰۴/ در رشته ی موضوعی All Fields:رتبه ی جهانی:۲۰۱۶۲ / استنادات به ازای مقاله:۱۲.۳/ تعداد استنادات در ای اس آی: ۵۴۲۰/ تعداد مقالات در ای اس آی:۴۴۰

 دکتر رضا ملک‌زاده در رشته ی موضوعی Clinical Medicine علوم پزشکی تهران رتبه جهانی:۴۰۷۰/ استنادات به ازای مقاله:۲۴.۵۱/تعداد استنادات در ای اس آی: ۴۳۶۲/ تعداد مقالات در ای اس آی:۱۷۸/ در رشته ی موضوعی All Fields رتبه جهانی:۲۱۶۳۹/ استنادات به ازای مقاله: ۲۲.۱۸/تعداد استادات در ای اس آی:۵۱۰۲/تعداد مقالات در ای اس آی:۲۳۰

 دکتر مرتضی محمودی در رشته ی موضوعیChemistry دانشگاه علوم پزشکی تهران/رتبه ی جهانی:۸۰۵۲/ استنادات به ازای مقاله:۳۷.۳۳/ تعداد استنادات در ای اس آی:۱۴۵۶/تعداد مقالات درای اس آی:۳۹/ در رشته ی موضوعی Pharmacology & Toxicology دانشگاه علوم پزشکی تهران رتبه ی جهانی:۴۶۳۰/ استنادات به ازای مقاله:۱۳.۱۰/تعداد استنادات در ای اس آی: ۵۱۱/تعدادمقالات در ای اس آی:۳۹/در رشته ی موضوعی All Fields رتبه جهانی:۲۱۷۶۲/استنادات به ازای مقاله:۱۳.۲۵/تعداد استنادات در ای اس آی:۵۰۷۴/ تعداد مقالات در ای اس آی:۳۸۳

دکتر باقر لاریجانی در رشته ی موضوعی Pharmacology & Toxicology دانشگاه علوم پزشکی تهران رتبه ی جهانی:۱۸۷/ استنادات به ازای مقاله:۱۹.۰۹/ تعداد استنادات در ای اس آی:۸۴۰/تعداد مقالات در ای اس آی:۴۴/ در رشته ی موضوعی All Fields رتبه ی جهانی:۲۵۶۳۵/ استنادات به ازای مقاله:۱۱.۰۰/ تعداد استنادات در ای اس آی:۴۳۷۹/ تعداد مقالات در ای اس آی:۳۹۸

دکتر نیما رضایی در رشته ی موضوعیImmunology دانشگاه علوم پزشکی تهران رتبه ی جهانی: ۱۳۹۷/ استنادات به ازای مقاله:۱۱.۳۷/ تعداد استنادات در ای اس آی: ۱۶۴۹/ تعداد مقالات در ای اس آی: ۱۴۵/ در رشته ی موضوعی All Fields رتبه ی جهانی:۲۶۸۴۸/ استنادات به ازای مقاله: ۱۲.۵۳/ تعداد استنادات در ای اس آی:۴۱۹۶/ تعداد مقالات در ای اس آی: ۳۳۵

 دکتر فریدون عزیزی در رشته ی موضوعی Clinical Medicine دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در رتبه ی جهانی:۱۴۱۲۸/ استنادات به ازای مقاله: ۱۰.۰۳/تعداد استنادات در ای اس آی۲۰۹۷/ تعداد مقالات در ای اس آی: ۲۰۹/ در رشته ی موضوعیBiology & Biochemistry رتبه ی جهانی: ۷۲۹۸/ استنادات به ازای مقاله:۱۱.۳۵/ تعداد استنادات در ای اس آی۹۴۲/ تعداد مقالات در ای اس آی: ۸۳/ در رشته ی موضوعی Social Sciences, General/ رتبه ی جهانی: ۳۵۸۵/ استنادات به ازای مقاله:۱۰.۰۰/ تعداد استنادات در ای اس آی: ۴۶۰ /تعداد مقالات در ای اس آی: ۴۶/ در رشته ی موضوعی All Fields رتبه جهانی:۲۸۷۶۹/ استنادات به ازای مقاله: ۹.۶۲/ تعداد استنادات در ای اس آی:۳۹۲۶/ تعداد مقالات در ای اس آی: ۴۰۸ 

[منبع: Mehrnews]

دیدگاه خود را وارد کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *