متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
آیا تابحال نیاز پیدا کرده اید برای انتقال داده دو کامپیوتر را به هم وصل کنید، اما راه اندازی شبکه آنها برای شما سخت بوده باشد؟ یو-اس-پی GoLink ساده ترین راه حل را به شما ارائه می دهد، بوسیله این دستگاه کوچک که شما