متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
دوباره روز جمعه فرا می رسد و دوباره نیاز به یک بازی فلش سرگرم کننده برای گذران زمان در محل کار است! امروز می خواهیم نگاهی به بازی فضایی و سبک تیراندازی Omega Crisis بیاندازیم.