متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
اين شركت كه قسمت عمده مادربردهاي سري P55 بازارهاي جهاني را تامين مي‌كند، قصد دارد كماكان به روند تهاجمي خود در بازار مادربرد ادامه دهد. براي اين منظور اين شركت ليست كاملي از مادربردهاي سري H55 و H57 خود