متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
مرور سیستم عامل‌ها

سیستم عامل‌ها

برای اینکه بتوانید ورژن سیستم لینوکسی خود را تعیین کنید و از لحاظ ۳۲ یا ۶۴ بیتی بودن آن را دسته بندی کنید می توانید از دو طریق اطلاعات خود را تکمیل کنید