متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
شركت JXDهنگ كنگي به تازگي يك دستگاه پخش چند رسانه‌اي قابل حمل را به بازار معرفي كرده است.اين محصول كه با مدل A30 به بازار معرفي شده است، مبتني بر حافظه فلش بوده و امكان ارتقاي