متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
Asus Eee PC 1001 HA Seashel Netbook Asusبر روی یک Netbook مدل seashell کار می کند که به آن Eee PC 1001HA می گویند. مثل […]