متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
مرور برچسب

usb drive

در طول چند سال گذشته، USB thumb drives کار برد بسیاری یافته اند. با آنها فایل ها را می توان سریع انتقال داد ( مقایسه کنیذ با کاربرد سی دی) و حجم عملیاتی که انجام می شود فوق العاده کوچک و راحت