متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
مرور متفرقه

متفرقه

افزودن ساعت به پاورپوینت برای مدیریت زمان هنگام ارائه ضروری است. این کار را می توان به دو طریق انجام داد که شیوه تنظیمات به صورت تصویری در این مقاله اورده ایم