در پی اطلاع رسانی روز گذشته گوگل در خصوص تغییر منوی دسترسی به سرویسها(منوی سیاه بالا) به منوی ایستاده سمت راست،بسیاری از کاربران هنوز موفق به دیدن این منو نشده اند که نحوه تغییر این منو را می توانید به طریق زیر  بر روی مرورگرهای خود اعمال نمائید.این منو طوریست که با کلیک بر روی لوگوی گوگل فعال میگردد:

 اگر شما از مرورگر کروم، فایرفاکس یا اینترنت اکسپلورر استفاده میکنید قدمهای زیر را دنبال کنید:

1. در یک tab جدید google.com  را باز کنید


  • در کروم کنسول  JavaScript console رابا زدن دکمه (Ctrl+Shift+J) باز کنید
  • در فایرفاکس کنسول  JavaScript console رابا زدن دکمه (Ctrl+Shift+K) باز کنید
  • در اینترنت اکسپلورر کنسول  JavaScript console رابا زدن دکمه F12 باز کنید

2. کد زیر را کپی کرده و در کنسول آن اضافه کنید:

document.cookie=”PREF=ID=03fd476a699d6487:U=88e8716486ff1e5d:FF=0:LD=en:CR=2:TM=1322688084:LM=1322688085:S=McEsyvcXKMiVfGds; path=/; domain=.google.com”;window.location.reload

اگر در کپی کردن کد مشکل دارید پست(https://plus.google.com/u/0/107885684828909989987/posts/FPdchGKAzGT) را ببینید و از آنجا کپی کنید

 3.دکمه اینتر را بزنید


4. کنسول را ببندید


مرورگر به صورت اتوماتیک به روز شده و منوی جدید با کلیک بر روی لوگوی جدید فعال خواهد شد

لازم است که اگر شما دامینی به غیر از US استفاده میکنید(مانندGoogle.co.uk)در کد این دامین را جایگزین google.comکنید

نکته دیگر اینکه فعلا این منو فقط در صفحاتی که به زبان انگلیسی هستند فعال خواهد شد