متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
مرور علم و دانش

علم و دانش

اکثر خودروسازان به دنبال حذف عامل “راننده” از رانندگی هستند، اما نیسان به دنبال یک تکنولوژی جالب تر است. این شرکت درباره طرحی به نام […]