flame خودکشی کرد

flame  خودکشی کرد
  • 1391/3/22
  • آزاد
  • 0

خودکشی فلیم

موسسه ايمنی « سيمانتک » با استفاده از شبکه های ساختگی که جهت به کمين انداختن ويروس flame ( شعله)  خلق کرده بود،  توانسته است  رمز يا راهنمای « خودکشی » این جاسوس افزار را دريافت کند.

کارشناسان بر این عقیده اند که  flame يک حمله سايبری بسيار دقيق و پيچيده است و هدف آن سرقت اطلاعات حساس از کامپيوترها در کشورهای خاورميانه به خصوص ايران و اسرائيل بوده است.

از چند روز پيش موسسه ايمنی  سيمانتک  متوجه این موضوع  شد که بد افزار flame پيام های راهنمای جديدی را به کامپيوترهای آلوده به اين ويروس ارسال می کند.

 این موسسه ايمنی می گويد که « رمز خودکشی » که توسط  flame ارسال شده اين ويروس را به طور کامل از کامپيوترهای آلوده پاکسازی می کند. اين پاکسازی به شکلی صورت می گيرد که هيچ اثری از حمله اين بد افزار و تاثيرات آن در کامپيوترهای آلوده باقی نمی ماند. طبق ارزيابی کارشناسان ظاهرا اين رمز يا راهنمای « خودکشی » اوايل ماه مه تنظيم و پس از آن ارسال شده است.

به گفته کارشناسان ايمنی و رمز گشايان ويروسهای کامپيوتری جاسوس افزارflameاولين بد افزاری است که از يک سيستم جديد برای نگارش برنامه ريزی استفاده می کند. اين سيستم جديد به flameامکان می دهد که کدهای ديجيتالی را که به کمک آنها شيوع پيدا می کند جعل کند.

اين روش برای طراحی و انجام حملات سايبری اولين بار در سال ۲۰۰۸ شناخته شد ولی به نظر می رسد که خالقان flame نمونه منحصر به فردی از اين سيستم را برای جاسوس افزار خود خلق کرده اند.

کارشناسان ارشد ايمنی کامپيوتر می گويند که خلق و طراحی اين سيستم نگارش برنامه ريزی مستلزم دانش و امکانات بسيار پيشرفته ای است. به همين خاطر بسياری معتقدند که خلق و شيوع جاسوس افزار flame توسط يک دولت که امکانات و فن آوری بسيار پيشرفته ای دارد صورت گرفته است. ولی هنوز کاملا مشخص نيست که چه کشوری مسئول اين حملات سايبری است.

منبع : www.bbc.co.uk/news

دیدگاه خود را وارد کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *