متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
در ماه فوریه شرکت سونی به طور رسمی نسخه چهارم کنسول PlayStation را معرفی کرد. البته در آن زمان فقط به برخی از مشخصات اشاره […]