متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
با وجود این واقعیت که فایرفاکس از مرورگرهای وب شماره یک است ، اما هنوز هم پس از انتشار بسیاری نسخه ها و ویرایش های اصلاح شده نیازمند راه هایی برای بهبود بیشتر عملکرد مرور وب