متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
قابلیت تغییر مرورگر پیش فرض، نرم افزار ارسال پیام و نرم افزارهای ضروری دیگر را می توان در جدید ترین نسخه اندورید به آسانی یافت.