متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
شبکه اجتماعی Digg پس از شکست های متوالی بالاخره به پایین ترین حد خود رسید و با کف برخورد کرد. اگر اخیرا جویای اخبار وب باشید میدانید که رسانه خبری اجتماعی Digg به قیمت 500.000 دلار به شرکت Betaworks فروخته شد. این در حالی است که شرکت گوگل قصد داشت در سال 2008 حدود 200 میلیون دلار برای در اختیار گرفتن این رسانه پرداخت کند.