متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
در حال حاضر شما احتمالا به خوبی آگاه باشید که iPad های جدید یک سری از امکانات قبلی خود را از دست داده اند : پشتیبانی از محتوهای ادوبی فلش. حتی ادوبی برای موضوع