متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
هر چند که در حال حاضر یک ماه از زمانی که ویروس وارد ناوگان هواپیماهای بدون سرنشین ایالات متحده شد، ولی تا حالا متخصصان نظامی آمریکا هنوز نحوه ی ورود این […]