متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
حالا وقت آن است که در مورد عملکرد و کاربرد این قیبل کارت ها بنویسیم. به نظرتان با این کارت وقتی 3 یا 6 صفحه نمایش به صورت یک پارچه در اختیار داریم عملکرد بازی ها چه گونه است؟ برای درک بهتر میزان انتظار از