متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
چگونه نسل بعدی پروتکل اینترنت (IPv6) با بالا بردن تعداد آدرس های در دسترس و اضافه کردن ویژگی های جدید در وقت صرفه جویی می کند.