متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
اسمارت فون های معرفی شده در سال ۲۰۱۴ ٬ کم کم در حال آماده شده برای دوران بازنشستگی هستند. با پایان یافتن سال ۲۰۱۴ ٬ دیگر توجه مردم به موارد مذکور از بین رفته و علاقمندان به دنیای تکنولوژی٬ بیشتر دنبال موارد که امسال معرفی خواهند شد هستند. پس با ما همراه باشید تا گجت هایی که انتظار داریم در سال ۲۰۱۵ معرفی شوند را مرور نماییم.