متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
حتما می دانید که برای بررسی و پیاده سازی یک ایده شما نیاز به مشورت با صاحب نظران و افراد با تجربه و همینطور مشارکت با متخصصین رشته های متنوع دارید. از این نظر استارتاپ ویکند بهترین محل برای شروع کسب و کار شما است. زیرا مربیان و داورانی که در این رویداد حضور دارند همگی از صاحب نظران ایران در زمینه استارتاپ و کسب و کارهای آنلاین هستند و هر ثانیه این رویداد می تواند برای شما یک کارگاه آموزشی باشد و شما با مشورت با این دوستان درک بهتری از نیاز ها و باید های کسب و کارهای آنلاین پیدا خواهید کرد.