متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
در فسمت قبل معرفي مختصري از زبان برنامه نويسي دلفي داشتيم در اين قسمت هم به معرفي كد هاي آن پرداختيم. براي ديدن تمام مقالات مربوط به برنامه نويسي به قسمت آموزش و مقالات مراجعه كنيد.