متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
از یک منظر خوبه که می توانیم از رنگ ها بدون درک معنا و مفهوم هریک لذت ببریم. در واقع آنها کاملا پیچیده و انتزاعی هستند. خب، ما از رنگ ها برای ست کردن لباس ها یا دکوراسیون خانه خود استفاده می کنیم. اما بعد، رنگ های متضاد را در همین امور معمول با کمی دقت می توان یکی از پس دیگری متوجه شد ، 2 رنگ متضاد می تواند با یکدیگر برخورد کرده و جلوه ای