متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
این بار به سراغ یکی از آن بسته های HD ویژه ای رفتیم که شرکت بازی سازی کپکام آن را منتشر کرده و قصد دارد دوباره نسخه های فراموش شده از یک عنوان بی نظیر را به یاد بازی خور ها بیندازد.