متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
پایگاه اینترنتی I-Phone شرکت اپل بعد از ۲۱۹۳ روز شایعه و حدس و گمان تبلت خود را معرفی کرد، در ادامه تصاویری از این تبلت جدید رو ببینید... .