متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
نگاه کنید! همه ما می توانیم بگوییم این لپ‌تاپ یکی از کوچکترین و باریکترین و جذابترین لپ‌تاپهایی است که تاکنون دیده ایم. اکنون نگاه عمیق‌تری به این وسیله خواهیم