متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
یکی از پر طرفدار ترین سبک هایی که اخیرا در بین بازی کن ها بسیار مورد توجه قرار گرفته .سبک Modern FSP Shooter است .شاید پدر این سبک را بازی IGI بنامیم و بعد ار ان بازی Call of Duty Modern Warfare 2 بود که توانست در این سبک