متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
بعنوان راه حل تسهیل کننده‌ی خدمات بانکداری و پرداخت همراه، "باجه ایرانسل" راه اندازی شد.