متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
اکثر بازی های ماشینی که برای کنسول ها و کامپیوتر های خانگی منتشر می شود بیشتر دارای بخش عمده ی Single Player هستند و در خصوص بخش شبکه ای و Multi player زیاد کار شده نیستند و خیلی تمرکز روی انها نیست.