DigiKala Ads
متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
من اغلب یادداشت های کوچک را به عنوان یادآوری کننده ها یا اطلاعات لازم می نویسم. که در گذشته از ترکیبی از اسناد notepad و یادداشت های دستی برای این منظور استفاده می کردم. امروزه از