DigiKala Ads
متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
آخرین چارت فروش بازی های ویدئویی بریتانیا، در سال 2014 نیز منتشر شد. در این چارت عنوان Call of Duty: Advanced Warfare توانست برای دومین […]