متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
محققین امنیتی درباره چند آسیب پذیری موجود در فروشگاه Google Play هشدار دادند. این حفره های امنیتی به کلاهبرداران اینترنتی اجازه می دهد که از […]