متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
اخیرا ، با تولید رو به رشد دستگاه های تلفن همراه و پخش کننده های چندرسانه ای اپل که قابلیت اتصال به شبکه های G 3 و G4 دارند به قدری خریداران این محصولات به سمت خرید محصولات جانبی سازگار با این شبکه ها جذب شده اند (برای مثال محصول Overdrive از