سياووش،‌يك بازي ملي موفق

سياووش،‌يك بازي ملي موفق
 • 1391/6/27
 • ميثاق جراحي
 • 0

بازي سياووش يكي از بازي هاي رايانه اي داخلي است كه پيش نمايش ها و توصيفات يرامون اين بازي تواسنت نظر منتقدين را به خود جلب كند و در نمايشگاه هاي داخلي و بين اللملي به خوبي بدرخشد.

به همين دليل تصميم گرفتيم كه قبل از انتشار بازي، توضيحات لازم و ضروري از يك بازي خوب ايراني را به شما دوستان عزيز ارائه كنيم و تا حدي شما را با اين اثر يعني “بازي سياووش” آشنا سازيم.

پس بياييد با حمايت از يك بازي خوب ديگر از كشور خودمان، بازي ساز هاي داخلي را پشتيباني كنيم و به آنها انرژي دهيم.

مقدمه :

سیاووش یک بازی کامپیوتری می باشد که توسط جوانان ایرانی و با 100 دانش فنی داخلی در مدت زمان 3 سال تولید شده است. این محصول تکنولوژی ساخت بازیهای کامپیوتری را به طور کامل در ایران بومی کرده است و بدون استفاده از هیچ ابزار و تکنولوژی خارجی ساخته شده است. این محصول از بعد فرهنگی نیز تلاش کرده است تا از داستان های جذاب و کهن ایران زمین استفاده کند تا در این زمینه نیز نوآوری داشته باشد. روایت داستان های شیرین شاهنامه فردوسی در قالب این بازی یکی نقاط بارز این بازی می باشد. این بازی در دومین نمایشگاه بازی های رایانه ای تهران نیز موفق به کسب عنوان بهترین بازی سال و همچنین بهترین دست آورد فنی سال شده است. این محصول فرهنگی در تاریخ 15 شهریور در سراسر کشور منتشر خواهد شد.

داستان بازی از شاهنامه ، بندهش و اوستا ، استخراج شده است . و داستان کشته شدن سیاووش توسط افراسیاب و انتقام گیری پسرش کیخسرو را روایت می کند.

 

داستان بازي :

وقتی که سیاووش تابنده روی، شاهزاده ی نامدار ایرانی، پسر کیکاووس پادشاه کیانی پای به گیتی گذاشت، ستاره شناسان و پیشگویان دربار، همگی آینده اش را مبهم و غریب خواندند و در کارش فرو ماندند تا اینکه رستم دستان، دلاور دوران، او را به شاگردی پذیرفت و درسهای زندگی و رزم به او آموخت.

سیاووش با آموزش های رستم جهان پهلوان، در سوارکاری و شکار و تیراندازی به برومندترین شاهزاده ی جهان تبدیل شد و به نهایت برومندی رسید.

در این وقت شاهزاده سیاووش از زابلستان – مقرّ حکومت زال و رستم – به پایتخت بازگشت و کیکاووس از دیدن آن همه نیرو و هوش و برومندی او به شگفتی افتاد و شادمان شد. از آن پس وصف زیبایی و خرد و شجاعت و مهربانی سیاووش، نقل هر کوی و برزن شد و او در کنار بارگاه پدر، جایگاهی ویژه یافت. جانشینی اش پس از کیکاووس قطعی شد و منشور حکومت خراسان به نام او صادر گشت.

البته همین بلندآوازگی ها و علاقمندی های پدرش به او سبب شد تا دشمنان بسیاری نیز در دربار ایران بیابد و بسیاری از توجهات و نگاهها در دربار رقیب – کشور همسایه ی شرقی یا همان توران زمین – نیز به او دوخته شود.

در این بین ماجرایی رخ داد که مسیر همه ی تاریخ را تغییر داد و سرنوشت آن شهزاده ایران زمین را زیر و زبر کرد…

در جشنی که برای سیاووش برپا شده بود، سودابه، ملکه ی بزرگ دربار – یکی از همسران کاووس شاه – او را دید و یک دل نه صد دل عاشق او شد! اما هیچ راهی برای رسیدن به سیاووش برای او وجود نداشت پس کوشید آرام آرام با او طرح دوستی بریزد و سرانجام یک روز در تنهایی و خلوت، او را به خودش جلب کند. اما سیاووش شاهزاده، زیربار چنین ننگی نرفت و خواست از تالار آن زن خارج شود که سودابه مانعش شد!

سیاووش راه فرار را پیش گرفت ولی سودابه که می ترسید رسوا شود، پیشدستی کرد و جیغ و فریاد به راه انداخت. کاووس سراسیمه خود را به آنجا رساند و دید که سودابه سر و روی اش را می خراشد و می گوید که سیاووش نظر بدی به او داشته است. سیاووش منکر این کردار زشت شد و کاووس گرچه او را خوب می شناخت، تصمیم گرفت تا آزمونی برپا کند و راستگو را طبق آن زمانه از دروغگو بازشناسد.

 پس به فرمان کاووس، آتشی عظیم بپا کردند تا سیاووش از آن بگذرد؛ اگر راستگو بود آتش او را نسوزاند و اگر دروغگو بود در شعله ها خاکستر شود.

سیاووش بی درنگ پذیرفت و زمانی که آن آتش عظیم که به اندازه صد کاروان شتر هیزم در آن بود، برپا شد سوار بر اسبش در برابر آن قرار گرفت…

الف. فهرست مرحله ها:

 

1. مرحله ی بیابان: به ایران آورده شدن کیخسرو از بیابانهای توران پس از 7 سال جستجوی سخت، توسط گیو.

2. مرحله ی کشتزار: نبرد با گرازان در اِرمان توران توسط بیژن و گرگین.

3. مرحله ی کوهستان: نبرد در درّه ی کاسه رود و شهر گروگرد برای ورود به توران از مسیر به آتش کشیدن دیوار هیزمین عظیمی که به فرمان افراسیاب در آن درّه بپا شده است.

4. مرحله ی هنگامه هَماوَن: نبرد با بازورِ جادوگری که زمستان ساخته و نابودی طلسم او.

5.

 

ب. فهرست اسمیِ شخصیتهای مثبت:

به ترتیب ورود به بازی:

* مرحله ی یک: در بیابانهای توران

– گیو

– سربازان ایرانی

– ارشک

– گُستهَم

– فرنگیس و کیخسرو کودک و مردم قبیله ی خوب تورانی

* مرحله ی دو: در کشتزارهای اِرمان

– بیژن

– گرگین

– سربازان ایرانی

– کشاورزان و کشاورز1

– سردسته ی کشاورزان و یاران اسیر او

– قاصد بیژن بسوی گرگین

* مرحله ی سوم: نبرد کاسه رود و گروگرد

– توس

– بیژن

– گیو

– سپاهیان ایران در سه بخش

– بهرام پسر گودرز

* مرحله ی چهارم: هنگامه ی هماوَن

– پیرمرد دانا

– رُهام پسر گودرز

– سربازان ایرانی رهام

– رُستم دَستان

– سپاهیان سیستانیِ رستم

– گودرز کشواد

– سپاهیان ایرانیِ همراه با گودرز

 

* مرحله ی پنجم: شهر بیداد و کافور آدمخوار

پ. فهرست اسمیِ شخصیتهای منفی:

 

به ترتیب ورود به بازی:

* مرحله ی یک: در بیابانهای توران

– سربازان تورانی

– مرد تورانی خبرچین

– کرکس های بیابانی

– شتران آتشین

– رییس قبیله ی شرور تورانی

– تیراندازان تورانی

– تورانی های وحشی و بیابانگرد

* مرحله ی دو:  کشتزارهای اِرمان

– گرازهای مهاجم

– سردسته ی گرازان برای مذاکره

– ارباب گرازها

* مرحله ی سوم: نبرد کاسه رود و گروگرد

– سربازان و کمانداران تورانی

– پَلاشان تورانی

– تَژاو تورانی

– مردم گَروگرد

 

* مرحله ی چهارم: هنگامه ی هَماوَن

– سربازان تورانی کوه

– تیراندازان تورانی کوه

– بازور جادوگر

– اشکبوس

– کاموس کُشانی

– چَنگَش

– هومان ویسه

– پیران ویسه

– شَنگَل هندی

– سربازان هندو

– ساوه چینی

– گَهار گَهانی

– سربازان چینی خاقان

– خاقان

* مرحله ی پنجم: شهر بیداد و کافور آدمخوار

ت. فهرست توضیحیِ شخصیتهای مثبت:

مهم ترین ساختار در داستان زندگی کیخسرو، جمع شدن پهلوانان نامدار ایرانی گِرد اوست.

این پهلوانان را از این پس «انجمن پهلوانان ایرانی» می نامیم و کیخسرو «رهبر کامل» آنهاست.

این «سپاهیان برگزیده ی ایرانی» را براساس خاندان های آنها دسته بندی و سپس هر یک را واکاوی می کنیم:

 1. جنگجویان خاندان کی خسرو (به فرماندهی فریبرز عموی وی).

2. خاندان رستم (که خود او از فهرست نبرد بیرون است و فرماندهی خاندان را فرامرز پسر او برعهده دارد).

3. خاندان گودرز (و 78 تن از بستگان و فرزندان او نظیر گیو و بهرام و بیژن).

 1. بازماندگان تبار منوچهر و نوذر (به فرماندهی توس).
 2. بازماندگان خاندان گَردَهَم (به فرماندهی گُستَهَم).
 3. خاندان مهرداد یا میلاد (به فرماندهی گُرگین).
 4. تیره ی تَوابِه (به فرماندهی بِرتِه).
 5. بازماندگان پَشَنگ (به فرماندهی ریو).
 6. تبار بُرزین (به فرماندهی فرهاد که در کل 70 نفر دلاورند).
 7. گُرازه و گروه سلحشوران خاندان وی.
 8.  بازماندگان دودمان فریدون (به فرماندهی اَرَشک).

همچنین بانوان مهم در مسیر داستان کی خسرو 8 تن هستند که به قرار زیرند:

1. فرنگیس (دختر افراسیاب – همسر سیاوش – مادر کی خسرو – نجات بخش پیران ویسه از شمشیر گیو)

 1. منیژه (دختر افراسیاب – همسر بیژن و ناجی وی از سیاهچال)

3. اَسپنوی (دختر افراسیاب – همسر تَژاو تورانی – اسیر شده توسط بیژن و همسر دیگر وی)

 1. رودابه (همسر زال – مادر رستم)

5. سودابه (همسر کیکاووس – زن پدر سیاوش – مسبّب مهاجرت سیاوش و مرگ او و تباهی کیکاووس)

 1. جریره (همسر دیگر سیاوش – مادر فرود)
 2. شومَهان (پهلوان بانوی ایرانی که برای کین خواهی سیاوش می جنگد)
 3. سوسن (رامشگر دربار ایران)

 [توضیح: سیاوش، فرود و جَریره، حضور فیزیکی در داستان ما نخواهند داشت].

 

ابزار مورد استفاده جهت تولید :

زبان برنامه نویسی : C++

API  مورد استفاده : DirectX 9.0c

موتور گرافیکی : SourenaEngine(KGE)  موتور رسمی و متن باز شرکت تولید کننده بازی (استودیو بازی سازی سورنا)

ادیتور بازی : سیمرغ ادیتور (ادیتور رسمی شرکت تولید کننده بازی )

زبان اسکریپت بازی : Cyrus Script  زبان اسکریپت متن باز شرکت تولید کننده بازی (استودیو بازی سازی سورنا)

هسته بازی (موتور بازی ) : پیاده سازی شده با معماری Component base (استودیو بازی سازی سورنا)

موتور صدا : bass sound engine

GUI System : Segan تولید شده در شرکت تولید کننده بازی (استودیو بازی سازی سورنا)

 

1-    کسب عنوان بهترین بازی سال

2-    کسب عنوان بهترین دست آورد فنی

3-    کاندید دریافت جایزه بهترین کارگردانی هنری

4-    کاندید دریافت جایزه بهترین موسیقی

5-    کاندید دریافت جایزه بهترین صدا گذاری و افکت

6-    کاندید دریافت جایزه ویدئو های سینماتیک

7-    کاندید دریافت جایزه بهترین طراحی بازی

تولید کننده و ناشر : سورنا پردازش آریا (استودیو سورنا)

ژانر بازی : Action RPG

زمان تولید : 36 ماه

زمان انتشار : 15 شهریور 1391

مخاطبان : نوجوانان و جوانان

داستان : روایت زندگی نامه سیاووش در شاهنامه

منابع ادبی : شاهنامه فردوسی، اوستا، بندهش

موقعیت های جغرافیایی : بیایان ، سرسبز ، کوهستان ، کوهستان برفی ، جهنمی و اهریمنی

تعداد مراحل : 11 مرحله

زمان مفید گیم پلی : بین 3 تا 5 ساعت (بر اساس مهارت بازیکن)

رده بندی اسراء : 12+

فروش خارجی : به زودی

قیمت برای مصرف کننده : 4،999 تومان

دیدگاه خود را وارد کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *