محدودیت های گوگل پلاس

محدودیت های گوگل پلاس
  • 1392/1/5
  • فربد نجفی
  • 0

g+logo

اگر شما از گوگل پلاس استفاده می کنید،بهتر است از محدودیت های آن آگاه باشید تا بتوانید از آن بهتر استفاده کنید .

حلقه ها

g+c

حداکثر تعداد نمایه‌های مجاز در همه حلقه‌های شما
برای تعداد کل نمایه‌هایی که می‌توانید در همه حلقه‌های خود داشته باشید یک محدودیت 5000 تایی وجود دارد. این شامل صفحات + می‌شود.

محدودیت روزانه برای افزودن به حلقه

اگر تعداد زیادی از افراد یا صفحات + را طی مدت 24 ساعت به حلقه‌های خود اضافه کنید، سیستم ما بطور موقت شما را از افزودن افراد دیگر متوقف می‌کند حتی اگر این تعداد از تعداد کل افرادی که می‌توانید در حلقه‌های خود داشته باشید کمتر باشد. همچنین اگر بیش از حد اعضای حلقه‌های موجود خود را بصورت تصادفی عوض کنید ممکن است به این محدودیت تعداد برسید. حذف مکرر و افزودن مجدد افراد به حلقه‌های مختلف خود می‌تواند شما را مشمول این محدودیت کند. در این موارد، فقط یک روز صبر کنید تا بتوانید دوباره افراد را اضافه کنید.

آپلودهای بدون محدودیت عکس و ویدیو

g+v

photos-icon-new

·  آپلود نامحدود عکس. اندازه عکس‌های بزرگتر از 2,048 در 2,048 پیکسل هنگام آپلود در +Google به طور خودکار تغییر داده می‌شود.

·  آپلودهای بدون محدودیت ویدیو (هر ویدیو حداکثر 15 دقیقه با حداکثر کیفیت ‎(1080p

اگر می‌خواهید عکس‌ها را با اندازه اصلی خود آپلود کنید، می‌توانید از Picasa 3.9 آپلود کنید. عکس‌های بزرگتر از 2,048 در 2,048 پیکسل جزو محدودیت فضای ذخیره رایگان Google شما حساب می‌شوند.

محدودیتهای مربوط به صفحات گوگل+

·  حداکثر تعداد صفحاتی که هرکس می‌تواند مالک باشد: حداکثر تعداد صفحات +Google که می‌توانید تحت کنترل داشته باشید 50 عدد است. اگر در حال حاضر تعداد صفحات شما به حداکثر مجاز رسیده است و هنوز می‌خواهید صفحات بیشتری ایجاد کنید فقط کافی است یک صفحه را حذف کنید.

·  حداکثر تعداد سرپرستان هر صفحه: محدودیت 50 سرپرست برای هر صفحه وجود دارد. این شامل مالک صفحه، هر سرپرست در حالت تعلیق، و هر دعوت‌نامه معوق به مدیران جدید می‌باشد.

·  حداکثر تعداد دعوت‌نامه‌های مدیر که یک صفحه هر روز می‌تواند ارسال کند: یک صفحه روزانه می‌تواند حداکثر 20 دعوت‌نامه مدیر ارسال کند.

Hangout ها

g+h

حداکثر 10 شرکت کننده.
اعلام حضور 90 دقیقه ای برای اطمینان از اینکه هنوز در آنجا حضور دارید.
دیدگاه خود را وارد کنید