متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
این ابزار به شما امکان جایگزینی Start Screen با یک استارت منوی بسیار قابل شخصی سازی را می دهد و امکان کنترل کاملی بر سیستم را فراهم می آورد.