متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
یکی از مشکلاتی که کاربران هنگام کار با سرویس دهندگان ایمیل مختلف دارند این است که اطلاعات ضروری یک حساب بین دیگر حساب ها به طور خودکار تبادل نمی شود، البته همیشه لزوما تبادل اتوماتیک داده ها ایده آل