متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
ندی پیش تیزری از بازی پرندگان عصبانی برای کنسول های بازی خانگی در نمایشگاه E3 منتشر شده بود. اما این بار شرکت Rovio سازنده این سری از بازیها در این باره اطلاعات