متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
ایکس باکس جدید بازی های دست دوم را اجرا نخواهد کرد ! نسخه های کپی را فراموش کنید . حتی اگر یک بازی اوریجینال را به صورت دست دوم تهیه کنید Xbox بعدی آن را اجرا نخواهد کرد.