متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
اگر شما بیشتر روزتان را در جاهایی سپری می کنید که از منبع الکتریکی شارژ دور هستید . سامسونگ گلکسی تب 10/1 ( Samsung Galaxy Tab10.1 ) ممکن است بهترین تبلت برای شما باشد .