متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
تیک تو نیز شناخته می شود هم سازنده ی بازی ها و هم نقش منتشر کننده ی انها را بر عهده دارد. برخی از بازی های معروف کمپانی های دیگر بازی سازی نیز توسط این شرکت منتشر شدند