متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
Prolexic Technologies، شرکتی که در برابر حملات DDoS مورد محافظت قرار می گیرد؛ گزارش حمله خود را برای Q3 2011 منتشر کرد. موارد زیادی در این گزارش وجود دارد از جمله تخفیف آنچه پرولکسیک ادعا می کند بزرگترین رویداد سال 2011 است