متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
ما قبلا شنیده بودیم که اپل برنامه هایی برای گسترش دادن بتا در iOS دارد اکنون iOS 8.3 بتا برای توسعه دهندگان و همه کاربران در […]