متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
هنگامی که شما سعی در به خاطر آوردن بخشی از گفتگوهای خود با دوستان در فیس بوک، برای به یاد آوردن مثلا یک آدرس وب می کنید، یا فقط می خواهید یادی از داستان یا خاطره ای شیرین از گذشته چت ها کنید ، ثبت ریز مکالمه شما در